Historische Routes Amstelveen

Historische Routes Amstelveen

Uit bevolkingsonderzoek is gebleken dat bewoners van Amstelveen weinig kennis hebben van de historie van hun woonplaats. De oorzaak ligt enerzijds in de nabijheid van Amsterdam als dominante cultuurhistorisch stad en anderzijds aan de bevolkingssamenstelling van Amstelveen. De gemeente bestaat voornamelijk uit nieuwkomers uit andere delen van Nederland en expats uit het buitenland. De binding met de lokale geschiedenis is daardoor niet sterk.

Om het historisch besef te vergroten heeft Museum zonder Muren een serie routes ontwikkeld die bewoners en bezoekers van buitenaf meer inzicht geeft over de stadshistorie. De routes bestaan uit een aantal fraai vormgegeven tekstborden in de openbare ruimte op bezienswaardige locaties. Iedere route heeft een eigen thema, waarmee de verschillende buurten van Amstelveen worden ontsloten. Als fysiek herkenningspunt is in het Stadshart een markering geplaatst, die het winkelend publiek permanent wijst op het bestaan van de verschillende routes en hen uitnodigt de stad te verkennen.

Website 
De historische routes worden ondersteund door de website VisitAmstelveen. Daar is uitleg te vinden over de routes en zijn de routekaarten te  bekijken. De website is een centraal punt voor alle cultuurhistorische organisaties van Amstelveen met hun programmering.

Drie routes
Op dit moment zijn drie routes gerealiseerd.

  1. Een route voert door de wijken Randwijck, Elsrijk en Patrimonium, met veel jaren ’30 architectuur en de oudste heemparken van Nederland. Naast buurthistorie heeft deze route sporen van de Tweede Wereldoorlog tot onderwerp.
  2. Deze route verbindt het Oude Dorp van Amstelveen met het Keizer Karelpark en heeft de overgang van agrarisch dorp naar forensenstad als onderwerp.
  3. De derde route, door Bovenkerk en Westwijk, gaat over oude normen en nieuwe waarden. Het toont oude en nieuwe tradities in een oude dorpsgemeenschap en een nieuwbouwbuurt.