Cultuurhistoricus Daniël Metz is oprichter en eigenaar van Museum zonder Muren. Het is zijn missie cultuur en geschiedenis toegankelijk te maken voor een breed publiek. Daarvoor heeft hij eigen methodes ontwikkeld om complexe thema’s laagdrempelig te presenteren. Met Museum zonder Muren wil hij deze thema’s zichtbaar maken in de publieke ruimte, waardoor de maatschappelijke betrokkenheid toeneemt.

Beeldend kunstenaar Eva DeCarlo staat garant voor de artistieke kwaliteit van Museum zonder Muren. Afkomstig uit New York City en opgeleid aan de SUNY Buffalo Center for Media Studies heeft zij zich gespecialiseerd in vele artistieke disciplines. Een belangrijke drijfveer in haar werk is de verbindende kracht van kunst bij sociale en maatschappelijke vraagstukken. Zij werkt veelvuldig met projecten in de openbare ruimte, waarbij participatie een voorname rol speelt.